Datasäkerhet

Datasäkerhet

Dataskyddspolicy för delta pronatura GmbH

Vi som operatör för den här webbsidan ser allvarligt på behovet att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen och dessa dataskyddsregler.

I regel är det möjligt att använda vår webbsida utan specifika personuppgifter. Med personuppgifter avses specifika detaljer om personliga eller faktiska omständigheter av en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress eller e-postadresser). Om personuppgifter samlas in kommer det alltid att ske på frivillig bas. Dessa detaljer kommer inte att lämnas ut till en tredje part utan givet samtycke. Eftersom dessa uppgifter är föremål för speciellt skydd, ska de endast samlas in till den grad det är nödvändigt tekniskt sett. I det här dokumentet kommer vi att visa vilken information vi sparar om dig då du besöker vår webbsida och hur den används. Vår praxis gällande dataskydd är förenlig med tysk dataskyssdlag (BDSG), EU:s dataskyddskförordning och den tyska telemedialagen (TMG). Vi kommer enbart att samla, behandla och använda dina personuppgifter för offerter och beställningar. Utöver detta kommer dina uppgifter kommer enbart att användas för sådana ändamål, som angetts i medgivandet, t.ex. för information om erbjudanden genom nyhetsbrev o.s.v., om du tidigare har gett ditt specifika medgivande till detta. Utan ditt medgivande eller utan något som motsvarar en officiell beställning, kommer dina personuppgifter inte att utelämnas av oss, eller dem som vi har befullmäktigat, till en tredje part.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation per e-post) kan vara föremål för säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att erhålla ett vattentätt skydd utan säkerhetsluckor mot åtkomst av uppgifter till tredje part.

Personuppgifter (från och med nu används endast ordet “uppgifter”) samlas, behandlas och/eller används (från och med nu används enbart ordet “behandlas”) enligt följande för att gagna vår webbsida:

1.   Insamling, behandling och användning av personuppgifter i allmänt syfte på vår webbsida.

Varje gång någon besöker vår webbsida, sparas automatiskt olika uppgifter tillfälligt i en loggfil. Användningen av individuella funktioner på vår webbsida, såsom sökfunktionen eller “smuts skydd” - leder till relevanta processer för att behandla uppgifter. Vi använder enbart nedanstående typer av uppgifter i detta sammanhang:

  • IP adress
  • Datum/ tid för åtkomst
  • Operativsystem
  • Webbläsare
  • Skärmstorlek
  • Hämtad plats och referensplats/namn på filen
  • Storlek på överförd data

Vi behandlar bara dessa uppgifter för att vi ska kunna använda vår webbsida. Det här handlar i synnerhet om att skapa förbindelser och att garantera IT säkerhet. Konton med avsikt att användas pseudonymt kan också skapas med hänvisning till de villkor som specificeras under rubrik “7. Webbanalyser”.

Utöver de fall som nämns ovan, samlas, behandlas och används personuppgifter enbart i då medgivande har getts.

2.   Anonym och pseudonym användning av webbsidan

I princip kan du besöka vår webbsida utan att specifikt specificera dina personuppgifter. För att optimera och förbättra webbsidan, kan vi samla in anonyma uppgifter, för att analysera trender, hantera webbsidan och för att göra marknadsundersökningar. I praktiken används inte anonyma uppgifter hänger inte ihop med varken identifierade eller identifierbara personer rättigheter från början eller så de anonymiseras efteråt på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera någon. Användning av pseudonyma uppgifter kopplas inte ihop med den som bär pseudonymen. Förberedelse av användning av pseudonyma profiler äger inte rum.

Vi vill påpeka att vi förbehåller oss rättigheten till åtkomst av uppgifter, som vi har samlat in och till annan information och att blotta denna, förutsatt att det visar sig vara nödvändigt inom ramen för lagliga och officiella krav, för att ta ställning i en utredning om misstänkt bedrägeri, trakasserier eller andra kränkningar av lagen, överträdelser av lagar, regleringarna av webbsidan eller en tredje parts rättigheter eller för att undersöka misstänksamma skötsel eller uppförande som förfaller orättvist mot oss.

3.   Kontaktformulär

Vi samlar in personuppgifter genom att använda vårt kontaktformulär. Ditt efternamn, förnamn, e-postadress och dina egna angelägenheter är nödvändiga för ändamålet. Utöver detta är din postadress eller telefonnummer inte absolut nödvändiga, men de kan vara till hjälp vid snabb och individuell behandling. Behandlingen av dina uppgifter i formuläret äger endast rum då de har fyllts i fullständigt och konsekvent. Vi behandlar dessa uppgifter enbart då vi behandlar dina förfrågningar. Dina uppgifter raderas inom 90 dagar efter att du har sänt din förfrågan. 

4.   SSL kryptering

Webbsidan använder sig av SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda mot överföring av konfidentiellt innehåll. Konfidentiellt innehåll kan t.ex. vara förfrågningar, som du har sänt till oss. Man kan känna igen en krypterad anslutning i adressfältet då det växlar mellan "http://" och "https://" och genom låssymbolen i din webbläsare.

Då SSL krypteringen är aktiverad, kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av någon tredje part.

5.   Avslöjande av användarinformation

delta pronatura GmbH kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt blotta dina personuppgifter till  tredje parter. Vi överför dina uppgifter till tredje parter då du har gett medgivande till det, eller i följande fall:

  • Leverantörer: I specifika fall kommer delta pronatura GmbH att ge fullmakt åt andra företag och personer som också bör uppfylla sina skyldigheter mot sina kunder och för sin egen del. För det här syftet kan det vara nödvändigt att blotta dina uppgifter för tredje parter  för att kunna förse dig med produkter och service. Exempel på detta är kundservice, behandling av uppgifter, beställningar och för stöd för marknadsföring. Också i dessa fall, förekommer behandling av uppgifter endast då det är lagligt och du uttryckligen har gett oss ditt medgivande.

delta pronatura GmbH kommer bara att ge uppdrag till sådana företag som kan garantera säker och säker uppgiftsbehandling på basen av deras krav samt deras  tekniska och organisatoriska möjligheter. Utöver detta kommer delta pronatura GmbH enbart att ge uppdrag till företag, vars engagemang är tillåtet i enlighet med deras medgivande och samtycke att följa dataskydd enligt tysk dataskyddslag och EU:s dataskyddsförordning.

  • Behandling av uppgifter med laglig grund/ skydd mot missbruk / tredje parters rättigheter: delta pronatura GmbH är befullmäktigad att behandla dina personuppgifter förutsatt att det är nödvändigt för att fullfölja lagliga skyldigheter. För det här ändamålet kan delta pronatura GmbH specifikt sända dessa uppgifter till myndigheter, åklagarmyndigheter och domstolar. delta pronatura GmbH  är utöver detta befullmäktigad att behandla personuppgifter om och i den mån det är möjligt för att spåra och förhindra missbruk av den här webbsidan eller för att genomdriva fordringar på sina anställda eller andra användare.

Dina personuppgifter kommer inte att sändas till länder utanför EU, med undantag för den information som genereras av Googles kaka, vars information sänds till Googles server i USA: (Vänligen se 7. Webbanalyser för detaljer)

6.   Cookies/kakor

Vi använder “kakor” på vår webbsida. De är små filer som innehåller information om den tekniska sessionen. De kan överföras från en webbservern till minnet på din webbläsare då du använder vår webbsida. Kakorna innehåller information om ditt specifika användarbeteende för den tidpunkt då du besökt vår webbsida. Vi använder inte informationen som samlas in på det här sättet för att profilera individers användarbeteende. Informationen hjälper oss enbart att fastställa hur ofta och hur många som använder vår webbsida samt för att sammanställa designen på vår webbsida så att den skulle vara så behändig och effektiv som möjligt för våra användare.

Vidare används också våra “kakor” för att återkoppla till våra besökare genom ytterligare marknadsföring i enlighet med den service Google Inc. förser. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (från och med nu används endast ordet “Google”). På det här sättet, blir annonsering riktad mot dig igen, vilken är riktas mot definierade intressen på basen av ditt användarbeteende via Google parternas nätverk. Du kan inaktivera användningen av Googles kakor. Då du vill göra det öppna följande sida https://www.google.com/settings/ads . Ett annat alternativ är att inaktivera användningen av kakor från leverantörer, som är en tredje part, genom att öppna nätverks sida för inaktivering. Vi vill påpeka att Google har sina egna dataskyddsregler oberoende av våra. För att stifta bekantskap med dem hänvisar vi till information om Googles dataskyddsregler.

Du kan också använda vår webbsida utan kakor genom att stänga av sparandet av kakor i din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Vänligen notera att ifall alla kakor har inaktiverats, kan det leda till att webbsidan kan ses med begränsningar och också med begränsad vägledning för användaren.

7.   Webbanalyser

På den här webbsidan används etracker GmbHs (www.etracker.com) teknologi för att samla in och spara uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyften.

Användarprofiler kan skapas under fingerat namn, som också kakor används för. Utan särskilt givet medgivande av berörda parter, används inte profiler med fingerade namn för att identifiera personen som besökt webbsidan. Dessa uppgifter kopplas inte heller ihop med uppgifter av den person som bär det fingerade namnet. Behandlingen av uppgifterna kan när som helst förbjudas för framtiden. Du finner mera information om det här på: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Den här webbsidan använder Google AdWords Remarketing Tags.  De hör till Google Incs service. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, från och med nu används endast ordet “Google”). “Kakor”, som sparas på din dator, analyserar hur du använder webbsidor. Informationen som sparas av kakan om användningen av den här webbsidan (inklusive din IP-adress) skickas till en Google server i USA och förvaras där. IP-adressen förkortas av Google till de tre sista tecknen, en tydlig lokalisering av din IP-adress är därmed inte längre möjlig. (anonymisering av IP-plugin (anonymize_IP-Plugins)).

Google kommer att använda den här informationen för att utvärdera din användning av webbsidan, för att skapa rapporter om aktiviteter på webbsidor för webboperatören och för att tillgodose ytterligare service som associeras med användningen av webbsidan och Internet. Google kan också överföra information till tredje parter om det är tillåtet enligt lag, eller om den tredje parten behandlar uppgifterna för Googles del.

Leverantörer som tredje part, Google inkluderad, placerar annonser på webbsidan av tredje parters leverantörer, Google inkluderad, placerar annonser på webbsidor på Internet och använder sparade kakor för att placera annonser så att de prioriterar dem som har besökt webbsidan. Google kommer inte att länka till din IP-adress eller andra uppgifter som hämtats av Google. Man kan när som helst protestera mot insamlingen och sparandet av uppgifter med påverkan för framtiden.

Du kan avaktivera användning av Googles kakor. Då du vill göra det öppna länken för att avaktivera Google reklamen  https://www.google.com/settings/ads . Det bör hur som helst påpekas att i det här fallet kommer inte alla funktioner på webbsidan att kunna fungera fullt ut. Genom att använda den här webbsidan, ger du ditt medgivande till att Google behandlar uppgifter som samlats om dig på det sätt som tidigare förklarats och för de ändamål som tidigare förklarats för dig. Man kan protestera mot insamlingen och sparande av uppgifter när som helst så att det påverkar framtiden.

Du kan hitta ytterligare information om Googles tillhandahållanden på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Du kan hindra Google Analytics att spara dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-kaka kommer då att ställas in, som hindrar sparandet av uppgifter då du besöker den här webbsidan i framtiden: Avaktivera Google Analytics.

Vi har sammanfattat ett kontrakt med Google för hur vi behandlar uppgifter och helt och hållet genomför de strikta uppgifterna enligt de tyska dataskyddsmyndigheterna för användningen av Google Analytics.

8.   Länkar till sociala plattformer

På vår webbsida använder vi så kallade sociala plugins i följande sociala nätverk: Facebook, Twitter, YouTube och Pinterest. (se leverantörernas webbsidor, www.facebook.com, www.instagram.com, www.youtube.com and www.pinterest.com)

Om du öppnar vår webbsida i din webbserver, etablerar sociala plugins en direkt kontakt med servrarna till respektive leverantör. På det här sättet får leverantören åtminstone information om att du har använt vår webbsida. Om du registrerar dig hos en relevant leverantör och samtidigt är inloggad, kan ditt besök komma att lokaliseras till ditt konto.

Beroende på hur respektive social plugin fungerar är det också möjligt att informationen behandlas i flera steg, då du samverkar med den sociala pluginen. “Gilla” och “Kommentera” funktionerna på Facebook, till exempel, kan lägga till innehåll i nyhetsflödet på Facebook, då du postar på vår sida just i anslutning till Facebooks gilla- och kommentarsfunktioner.

Ovannämnda datainsamling/insamling av personuppgifter äger rum i marknadsföringssyften för leverantören och för delta pronatura GmbH. Som regel, som även förklarats angående kakor, erbjuder också din webbläsare möjlighet att avaktivera sociala pluginer i respektive inställningar.

Dessutom kan du skydda ditt privatliv om du loggar ut från respektive användarkonto innan du besöker vår webbsida.

Facebook

Det sociala nätverket Facebooks pluginer, leverantör Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, är en integrerad del av vår webbsida. Du kan känna igen Facebooks pluginer genom Facebooks logotyp eller “Gillaknappen” på vår webbsida. Här finner du en överblick av Facebooks pluginer (https://developers.facebook.com/docs/plugins/).

Om du besöker vår webbsida upprättas en direkt kontakt mellan din webbläsare och Facebook via pluginen. Som ett resultat av det här, mottar Facebook information om att du har besökt vår webbsida med in IP-adress. Om du klickar på “Gillaknappen” medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på vår Facebooksida till din Facebook-profil. På det här sättet kan Facebook koppla webbsidebesöket till ditt användarnamn på Facebook. Vi poängterar att vi som  webbsideleverantör inte får någon insikt om innehållet av den information som sänds till Facebook och dess användning. Du finner ytterligare information om det här på följande sida: https://www.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ihop information om besök på vår webbsida med ditt Facebook konto, vänligen logga in på ditt Facebook med ditt användarnamn på Facebook.

Instagram

Instragram funktioner är integrerad del av vår webbsida. Instagram Inc.  (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) förser med den här servicen. Om du är inloggad på ett Instagramkonto kan du länka till innehållet på vår webbsida direkt på ditt Instagramkonto. Det gör du genom att klicka på Instagram knappen. På det här sättet lokaliserar Instagram ditt besök på vår webbsida till ditt eget konto. Vi vill påpeka att vi som webbsideleverantör inte erhåller någon information om innehållet av den data som sänts eller av dess användning av Instagram.

Du finner ytterligare information om det här i Instagrams dataskyddsregler: http://instagram.com/about/legal/privacy/

YouTube

Vår webbsida använder pluginer från YouTubes webbsida som verkar i samband med Google. Webbsideoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.  Om du besöker en av våra webbsidor som passar ihop med en YouTube plugin, kommer det att skapas en förbindelse till YouTubes servrar. YouTube servern är informeras om vilka av våra webbsidor du har besökt.

Om du har loggat in på ditt YouTube konto, kommer du att tillåta att YouTube lokaliserar ditt surfabeteende på Internet direkt på till din personliga profil. Du kan hindra det här genom att logga ut från ditt YouTube konto.

Du finner ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter i YouTubes dataskyddsregler: https://policies.google.com/privacy.

Pinterest

Vår webbsida använder funktioner ur Pinterests service. Dessa funktioner erhåller vi av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street Dublin 2, Irland. Om du har ett konto på Pinterest, kan du ladda upp bilder på vår webbsida på ditt Pinterest konto och posta det på dina “pinboard” på Pinterest. Det här bildinnehållet förblir länkat med innehållet på vår webbsida. Pinterests server är informerad om vilka av våra webbsidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt Pinterest konto, kommer du att kunna tillåta Pinterest att lokalisera din surfning direkt på din personliga profil. Du kan hindra detta från att ske genom att logga ut från ditt Pinterest konto.

Du hittar ytterligare information om det här i Pinterests regler för dataskydd:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy  

9.   Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Dina personuppgifter skyddas med tekniska och organisatoriska åtgärder då det gäller insamling, förvaring och behandling, så att de inte blir tillgänglig för tredje parter. Vid kommunikaton via e-post, kan vi inte garantera dig om ett fullständigt dataskydd. Därför rekommenderar användning av postning då det finns krav på hög grad av konfidentialitet.

Genom att förse oss med din e-postadress, betyder det att du uttryckligen ger ditt samtycke till att få e-post av oss. Vi tar oss friheten att använda oss av e-post när vi kommunicera med dig, då vi skickar information som vi blivit ombedda om eller information om service som vi erbjuder. Vi överlåter inte din e-postadress till någon annan part, som kunde använda den för att informera dig direkt om sina produkter och service.

10.   Att återta medgivande - information om uppgifter och anhållan om ändring - information, radering och blockering av uppgifter och dataöverföring

Enligt tysk dataskyddslag och den EU:s dataskyddsförordning har du rätt att avgiftsfritt få information om de uppgifter som finns sparade, deras ursprung och mottagare samt varför de har lagrats. Du har också rätt att be om ändring, blockering eller radering  av dessa uppgifter. Utöver detta har du också rätt att få dina uppgifter flyttade till ett format så att de kan läsas maskinellt. Dina uppgifter kommer då att raderas ifall det inte strider mot vår lagliga rätt. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande från oss när det gäller att behandla dina personuppgifter.  Förfrågningar om information, radering, ändring eller dataförvaring om dina uppgifter och förslag riktas vänligen till vår ansvarsperson för datasäkerhet CTM-COM GmbH, Marienburgstraße 27, 64297 Darmstadt (e-post: datenschutz@delta-pronatura.de , Tfn. 06103/4045-207).